รายละเอียด

บริษัท วงศพัทธ์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด มอบเงินสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด (มูลนิธิคนตาบอดไทย TAB Foundation)

New and activity images

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 64 คุณวงศพัทธ์ รติพัชรพรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ คุณอิศกานต์ แจ่มเจริญจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) บริษัท วงศพัทธ์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท ให้แก่มูลนิธิคนตาบอดไทย (TAB Foundation) เพื่อสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือเสียงเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนตาบอด โดยหนังสือเสียงเรียกว่า หนังสือเสียงระบบ “เดซี” (Daisy: Digital Accessible Information System) นำเสนอข้อมูลผ่านเสียงคู่ไปกับภาพนิ่ง เทคโนโลยีสำหรับคนตาบอดเพื่อให้เข้าถึงส่วนต่างๆของหนังสือได้โดยตรง

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคได้ที่ มูลนิธีคนตาบอดไทย (TAB Foundation)

ติดต่อ 02-428-0555

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/tabfoundation

 หรือเว็บไซต์  www.tab.or.th

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมใหม่ ๆ ของเราได้ที่นี่